Kontakt

Za vsa mogoča in nemogoča vprašanja je na voljo Jakob Stele.

jakob.stele@skavti.si

 

Za vsa vprašanja, dileme ali pobude pa sta vselej na voljo tudi glavna koordinatorja projekta, ki bdita nad pripravami in skrbita, da vse poteka po načrtu.

Andrej Čuk, andrej.cuk@skavti.si

Manja Primožič, manja.primozic@skavti.si