Časopis Legendanes

Na taboru je vsako jutro izhajal časopis Legendanes, ki smo ga do poznih nočnih ur urejali člani tropa za odnose z javnostmi, vsebino pa so prispevali udeleženci, osebje, četovodje in taborno vodstvo. Ker je bilo število tiskanih izvodov precej omejeno (izšlo je le okrog 20 časopisov na izdajo), časopis objavljamo tudi v elektronski obliki.

Torek: legenanes1.pdf

Sreda: legenanes2.pdf

Četrtek: legenanes3.pdf

Petek: legenanes4.pdf

Sobota: legenanes5.pdf

Nedelja: legenanes6.pdf